Bài Viết

FSSC 22000 là gì?

Doanh nghiệp khi đạt được tiêu chuẩn FSSC 22000 sẽ tạo ra được sự tin tưởng vào sản phẩm và có cơ hội xuất khẩu sản phẩm vào các thị trường khó tinh như Châu Âu, Mỹ

- FSSC 22000 là gì?

FSSC là viết tắt tên của tổ chức chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (Food Safety System Certification) có trụ sở tại Hà Lan. Tổ chức được lập ra nhằm mục đích cung cấp một chương trình chứng nhận được chấp nhận rộng rãi thông qua việc tăng thêm giả trị cho mối quan hệ giữa tổ chức thực phẩm được chứng nhận và các bên liên quan (như các nhà quản lý, khách hàng và nhà cung cấp).


FSSC 22000 là một cơ chế chứng nhận của hiệp hội chứng nhận an toàn thực phẩm cho tất cả các đơn vị sản xuất và chế biến trong toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm. FSSC 22000 dựa trên nền tảng ISO 22000 cho các yêu câu về hệ thống quản lý và tiêu chuẩn kỹ thuật ISO (với các yêu cảu của chương trình tiên quyết).

FSSC 22000 được Tô chức Sáng kiến an toàn thực phẩm toàn cầu GFSI — Global Food Safety Initiative) công nhận và được xem lâ tiêu chuẩn ngang cắp và có thế thay thế cho các tiêu chuẩn được công nhận trước đây bởi GFSI như BRC, IFS, SQF.
FSSC 2200
Phiên bản mới nhất của FSSC là phiên bản thứ 5 được ban hành tháng 05 năm 2019. Việc sửa đổi phiên bản FSSC 22000 do tiêu chuẩn ISO 22000 đã được cập nhật năm 2018 (iSO 22000:2018).
fssc 2200
Đối với các tổ chức đã được chứng nhận ISO 22000, để đáp ứng theo FSSC 22000, tổ chức cân phải xem xét bỗ sung các yêu câu của chương trình tiên quyết với từng lĩnh vực cụ thê và các yêu câu bỗ sung của FSSC.
FSSC 22000 đảm bảo kiểm soát an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm bao gồm: nông trại; bao bì, vật liệu bao gói; bảo quản phân phối: nhà sản xuất (thực phẩm, thức ăn chăn nuôi); nhà phân phối.
 

Các tin khác

Hộp mật ong nguyên chất 20 gói

Hộp mật ong nguyên chất 20 gói

MSP: MOBDH-20G
285,000 đ
Hộp Mật ong nguyên chất 12 gói

Hộp Mật ong nguyên chất 12 gói

MSP: MOBDHG12
175,000 đ
Mật ong Bồ đề hoa gói 15g

Mật ong Bồ đề hoa gói 15g

MSP: MOBDHG15G
15,000 đ
Mật ong Bồ đề hoa 96 gói x 10g

Mật ong Bồ đề hoa 96 gói x 10g

MSP: MOBDH-96
960,000 đ
Mật ong Tacumin 600g

Mật ong Tacumin 600g

MSP: MOT600
678,000 đ

Từ khóa tìm kiếm nhiều

0915349229